Baggrund – hvorfor er BeREAL relevant?

BeREAL er yderst relevant for rådgivere, der er involveret i energirammeberegninger for nye bygninger – eller som foretager energianalyser af nyere bygninger.

Som professionel rådgiver er du formentlig opmærksom på, at der ofte kan være stor forskel på en bygnings beregnede energibehov (i Be18) og bygningens faktiske energiforbrug – altså det som populært kaldes ’the performance gap’.

Samtidig har du sikkert oplevet, at det indimellem kan være at forklare og illustrere, overfor bygherre, hvorfor der ofte er stor forskel på den teoretiske energirammeberegning for en bygning og dens faktiske energiforbrug. Du har måske også oplevet, hvilke unødige misforståelser og konflikter, dette kan afstedkomme.

Du ved også, at Be18 ofte – af økonomiske årsager –  reelt bruges som et projekteringsværktøj, og at brugen af standardforudsætninger for brugstid derfor er kritisk, fordi det kan betyde, at du kommer til at underestimere bygningens behov for mere energieffektive løsninger inden for fx belysning og ventilation.

Du har måske også været ude for, at det kan være svært at få en bygnings energiforbrug ned under energirammen. Og at du derfor bliver nødt til at lave ændringer, uden at du helt ved, hvor du bør prioritere, og hvor stor effekt helt små ændringer i input kan have.

Hvis du har været involveret i en energianalyse af en bygning efter den er sat i drift, har du sikkert også oplevet, at dette kan være en noget langhåret og bøvlet affære.

Du har samtidig sikkert også observeret, at der faktisk er flere og flere bygherrer, som er begyndt at fokusere på ’the performance gap’ og efterspørge mere realistiske forecasts af bygningers energibehov.

Hvis du kan genkende lidt af ovenstående situation vil vi anbefale dig at kigge lidt nærmere på BeREAL.

Hvordan kan BeREAL anvendes?

BeREAL adresserer alle ovenstående problemstillinger – og der kan opnås bedre forventningsafstemning mellem aktørerne i et givent byggeri. Samtidig kan der opnås deciderede energigevinster ved at anvende online værktøjet i design- og projekteringsfasen, og når en given bygning har været i drift i nogle år.

1. BeREAL som et design- og projekteringsværktøj

Realistisk forecast af energiforbrug

Med BeREAL kan der udarbejdes mere realistiske estimater af en bygnings energiforbrug allerede i projekteringsfasen. BeREAL er baseret på:

  • Realistiske brugstider
  • Langt mere præcise vejrdata (“det rigtige vejr” for lokationen i stedet for DRY)
  • Indregning af den realistiske energimæssige effekt af de apparater, som brugerne bringer ind i en bygning (fx computere, servere, belysning)
  • Indregning af usikkerheder for de væsentligste parametre ift. energiforbrug

BeREAL er ret let at bruge, hvis du kender til Be18 og tilbyder dig en række BeREAL default input-værdier, baseret på bygningskategori. Dette sparer dig tid. Du kan selvfølgelig selv rette disse værdier til efter behov.

BeREAL outputtet er yderst velegnet til at ”lægge ved” Be18 beregningen og med et realistisk energi-forecast kan bygherrer, lejere, driftsfolk mm. udarbejde mere realistiske driftsbudgetter for en bygning. Dette er naturligvis meget relevant, når nu energi- og driftudgifterne udgør ca. 90% af en bygnings totale omkostninger, mens anlægsudgifterne kun udgør ca. 10%

Identifikation af de mest kritiske parametre

Be18 anvendes i praksis ofte som et energioptimeringsværktøj i projekteringsfasen – og for at optimere dette arbejde kan BeREAL identificere de parametre, som er mest i kritiske og følsomme i beregningen af en given bygnings energiforbrug.

Du får altså en top 10 for kritiske parametre i forhold til varmebehov og for elbehov. Beregningen foretages på baggrund af et trepunkts estimater.

Denne viden muliggør, at du som rådgiver kan fokusere på de mest relevante parametre i en energioptimering i design-og projekteringsfasen. Det gør det nemmere at imødekomme bygningens krav til energiramme og lave en mere robust energiramme-beregning.

Samtidig bliver du i stand til at give bygherre input til, hvor det kan betale sig at investere i mere energieffektive løsninger og give udførende og driftsfolk viden om, hvor de skal være særligt opmærksomme for at opnå hhv. en energieffektiv bygning og energieffektiv drift.

(Det er forskellige forhold/parametre, der er kritiske fra bygning til bygning.)

2. BeREAL som et energianalyseværktøj i driftsfasen

Når en bygning har været i drift i nogle år (bygningen skal først “køres ind”), kan BeREAL konvertere den teoretiske Be18 beregning til praktisk brug og korrigere for de energimæssige effekter af bygningens reelle anvendelse, brugernes adfærd og vejrets indflydelse.

BeREAL har automatiseret mange af de beregninger, som tidligere skulle foretages manuelt i forbindelse med en energianalyse i forhold til energirammeberegningen. BeREAL benytter sig samtidig af en avanceret vejrdatabase fra Aarhus Universitet – og med ”det rigtige vejr” kan du elimere vejrets store indflydelse på energiforbruget.

Hermed kan man gøre en bygnings ’oprindelige’ Be18-beregning til omdrejningspunkt for en analyse af, om bygningen energimæssigt performer, som den skal.

Man bliver med andre ord i stand til at identificere, om bygningen har et urimeligt højt energiforbrug – og hvad det skyldes. Skyldes det rimelige afvigelser såsom vejret, længere brugstider, et højere internt elforbrug, eller skyldes det uhensigtsmæssig drift eller deciderede fejl i udførelse og installationer? Det bliver hermed muligt at identificere lavt hængende “energi-frugter” i forhold til drift og anvendelse – eller at finde fejlkilder i forhold til udførelse eller systemer og installationer, som har en negativ indvirkning på energiforbruget.

Forbrugsdata

For at kunne foretage en præcis energianalyse er det nødvendigt at have adgang til bygningens energirammeberegning i Be18 xml-format samt bygningens energiforbrug.

Hvad gør jeg for at komme i gang?

BeREAL er indtil videre gratis at anvende (tak til støtte fra ELFORSK – Dansk Energis forskningsprogram) men du skal oprettes i systemet for at kunne logge ind.

Kontakt bhm@livingstrategy.dk for at blive oprettet.

Der er adgang til tutorials, vejledninger og dokumentation i programmet.

Gennemtestet metode og værktøj

BeREAL er baseret på samme beregningskerne som Be18. Udviklingen af BeREAL er støttet af ELFORSK. ELFORSK har ligeledes støttet dokumentation og praktisk afprøvning af metoden bag BeREAL samt udarbejdelse af kravspecifikation til softwareudvikling. Projektgruppen bag BeREAL består af LIVING STRATEGY (projektleder), Aarhus Universitet, Rainbow Riders, henrik-innovation samt Københavns Kommune (KEJD).

blocks

Det interessante ved Be18 er, at beregningen repræsenterer en fuldstændig kortlægning af en given bygning i forhold til energiforbrug – som skal laves under alle omstændigheder. Der er samtidig generel enighed om, at Be18 beregningskernen regner rigtigt. Den er mindst lige så god og formentlig bedre end andre eksisterende beregningsværktøjer.

pears

BeREAL bygger bro mellem den teoretiske Be18 beregning og faktiske drifts- og forbrugsdata for en given bygning. Med BeREAL bliver det muligt at sammenligne pærer med pærer og bananer med bananer. Dette giver et fantastisk udgangspunkt for at plukke lavt hængede “energifrugter”.

tools

Der findes i dag ikke værktøjer, der kan korrigere for den energimæssige effekt, som brugeradfærd, brugstider og variationer i vejret repræsenterer og dermed dokumentere om en bygning i energimæssig forstand performer, som den skal. Det ændres med udviklingen af BeREAL.

digits

Når man i design- og projekteringsfasen anvender standardforudsætninger i Be18 som fx 45 timers brugstid og 2 luftskifter i timen, vil man undervurdere behovet at optimere belysning og ventilation fx i skoler, sygehuse, daginstitutioner, kontorbygninger, mv. BeREAL giver indblik i, hvad man især skal prioritere for at få et lavt energiforbrug.

sign

Mange oplever, at de forventede energibesparelser i forbindelse med energirenovering ikke realiseres. Anvendes BeREAL i forbindelse med design- og projektering og en efterfølgende analyse, kan man forholdsvist let finde ud af, hvad afvigelserne skyldes.

cloud

Variationer i vejret kan forklare op til 20% af afvigelserne i en bygnings energiforbrug! Derfor er BeREAL ikke som Be18 baseret på et standardiseret gennemsnits vejrår (DRY – Design Reference Year) men anvender i stedet en meget præcis vejrdatabase fra Aarhus Universitet, der via GPS koordinater kan levere timebaserede vejrdata, 45 år tilbage i tiden for det sted, hvor en bygning geografisk er placeret. BeREAL bruger altså “det rigtige vejr”.